Hava açık ve bulutlu

Hava açık ve bulutlu

Gürkan sanatcılarla buluştu

Gürkan sanatcılarla buluştu

Malatya yağışlı geçecek

Malatya yağışlı geçecek

Tren Yolu Köprüsü asfaltlandı

Tren Yolu Köprüsü asfaltlandı

Giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi

Giysi ve ayakkabı kumbaraları yenilendi

Kültür harcamaları %12,2 arttı
Kültür harcamaları %12,2 arttı

Kültür harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre %12,2 artarak 36 milyar 908 milyon 820 bin TL oldu.Kültür harcamalarının, gayri safi yurtiçi hasılaya oranı 2016 yılında, 2015 yılına göre aynı kalarak %1,4 olarak gerçekleşti.

Kültür harcamaları, 2015-2016

Genel devlet harcamalarının payı %60,9 oldu

Toplam kültür harcamaları içinde genel devlet harcamalarının payı %60,9, özel harcamaların payı ise %39,1 oldu.

Genel devlet kültür harcamaları %11 arttı

Genel devlet harcamaları içindeki kültür harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre %11 artarak 22 milyar 464 milyon 392 bin TL oldu.

Genel devlet harcamalarının %69,9’u merkezi yönetim bütçesinden harcandı

Harcamaların %69,9’u merkezi yönetim bütçesinden, %30,1’i ise yerel devlet bütçesinden gerçekleştirildi.

Genel devlet kültür harcamaları içinde mimarlık alanının payı %28,6 oldu

Genel devlet harcamaları içinde kültürel alanlara göre belli başlı harcamalara bakıldığında; mimarlık %28,6, kitap ve yazılı basın %10,8, gösteri sanatları %9,8, görsel/işitsel ve multimedya %9,5, kültürel miras %9,4, doğal miras %8 paya sahip oldu.

Hanehalkı kültür harcamaları %13,9 arttı

Hanehalkı kültür harcamaları 2016 yılında 2015 yılına göre %13,9 artarak 14 milyar 79 milyon 164 bin TL oldu. Özel harcamaların %97,5’i hanehalkları, %2,5’i ise dernek ve vakıflar tarafından yapıldı.

Hanehalkı kültür harcamasının %28,2’si televizyon-TV yayın giderlerine yapıldı

Hanehalklarının 2016 yılında gerçekleştirdiği toplam kültür harcamasının dağılımına bakıldığında; televizyon ve TV yayın giderleri %28,2, veri işlem ekipmanları %12,4, kitap, gazete ve dergi %12,4, kablolu/özel TV yayın hizmetlerine ödenen ücretler %11,9, kırtasiye ve çizim malzemeleri %8,4, sinema, tiyatro ve konser %4,8 paya sahip olduğu görüldü.

Kültürel mal ihracatı 19 milyar 126 milyon 565 bin TL oldu

Kültürel mal ihracatı 2016 yılında 2015 yılına göre %7,2 arttı. Artış oranı ana mal ihracatında %6,7 olurken, ikincil mal ihracatında %19,7 olarak gerçekleşti.

Kültürel malların toplam ihracat içindeki payı %4,4 oldu

Dış ticarette, 2016 yılında kültürel mal ihracatının toplam mal ihracatı içindeki payı %4,4 oldu.

Kültürel mal ithalatı 13 milyar 873 milyon 472 bin TL oldu

Kültürel mal ithalatı, 2016 yılında 2015 yılına göre %0,9 azaldı. Ana mal ithalatı %1,8, ikincil mal ithalatı %0,4 azaldı. 2016 yılında kültürel mal ithalatının toplam mal ithalatı içindeki payı %2,3 oldu.

Kültürel alanlara göre ihracatta en büyük pay el sanatlarında oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, en çok paya sahip olan el sanatlarının ihracat toplamı 2016 yılında 13 milyar 820 milyon 955 bin TL olarak gerçekleşti. El sanatlarının toplam kültürel mal ihracatı içindeki payı %72,3 oldu.

Kültürel alanlara göre ithalatta en büyük pay görsel ve işitsel medyada oldu

Kültürel alanlara göre bakıldığında, görsel ve işitsel medyanın ithalat toplamı 2016 yılında 7 milyar 426 milyon 277 bin TL olarak gerçekleşti. Görsel ve işitsel medyanın toplam kültürel mal ithalatı içindeki payı ise %53,5 oldu.

  • Etiketler
  • Yorumla
YAZARLAR
Üye Girişi
  • Kullanıcı Adınız
  • Şifreniz
avukat dosyası